Trondheim International School tar imot barn fra norge og utlandet. Skolen er åpen for alle barn som oppfyller kriteriene for å gå i norske offentlige skoler.

Fra 01.04.20 vil maksimalt antall elever på skolen være 200 og maksimalt antall elever per klasse vil være 23. Klasser som allerede overstiger 23 elever vil bli opprettholdt, slik at ingen elever i disse klassene vil miste skoleplassen sin.

Hovedinntak

Fristen for hovedinntaket (august start) er 1. april. Alle søknader mottatt innen fristen er vurdert. Ved oversøking til klassene, prioriterer vi etter våre inntakskriterier som er angitt nedenfor.

Alle søkere som ikke har fått plass, fordi det er fullt i klassene, vil bli satt på venteliste til supplerende inntak hvis foresatte ønsker det. Foresatte må fylle ut skjema for å stå i ventelista. Søkere som rekker søknadsfristen 01.04 skal få plass før søkere som har søkt etter fristen har gått ut. 

En supplerende inntak skjer etter at hovedinntaket er gjennomført, og at det fremdeles er ledig skoleplass eller blitt ledig skoleplass. Søkere som er på venteliste på den tiden vil bli vurdert for inntak. Hvis det er flere søkere enn ledige skoleplass, vil inntakskriteriene nedenfor bli benyttet. 

Ny søknad hvert år?

Det må fylles ut en ny søknad for hvert skoleår. Søknadene tas av ventelista ved skoleslutt i juni.

Frist for søknader til skoleåret 2021/22, er 1. april 2021. 

Vennligst ta kontakt, eller send inn en søknad, hvis du/ dere er interessert i en plass til neste skoleår. Skolen har elever som er i alderen 6 – 16 år.

Vårt «Primary Year Programme», barneskolen, har elever som er fra 6-12 år gamle (1. – 6. klasse).

Vårt «Middle Year Programme», ungdomsskolen, har elever som er fra 13-16 år gamle (7. – 10. klasse).

Skolen er godkjent for til sammen 200 elever. Vi har derfor begrenset med ledige plasser, men oppfordrer alle som er interessert om å søke.

Vi foretrekker at du/ dere fyller ut søknaden på nett og sender på e-post til: office@this.no . Hvis du ønsker søknaden tilsendt i posten, kan du sende en e-post til samme e-postadresse.

Trondheim International School er åpen for alle søkere. Søknader som mottas innen søknadsfristen blir vurdert først, hvis det er flere søkere enn plasser i den aktuelle klassen. Inntakskriteriene er gjengitt i prioritert rekkefølge. Søkere vil, uten unntak, bli prioritert etter følgende inntakskriterier:

               Inntakskriterier

 1. Barn av ansatte
 2. Søkere i første trinn til klassen har nådd minimum 15 elever
 3. Søsken av elever på Stiftelsen Trondheim International School
 4. Barn som har gått på en International Baccalaureate skole
 5. Barn som har gått på en engelskspråklig skole i mer enn 6 måneder (førskole inkludert)
 6. Engelskspråklige barn
 7. Barn med engelsk som et tilleggsspråk
  • Barn som regelmessig bruker engelsk sosialt
  • Barn som har gått på en engelskspråklig skole, men mindre enn 6 måneder
 1. Internasjonale barn
  • Barn har minst en ikke-norsk foreldre
  • Barn har et ikke-norsk pass
  • Barn har minst ett morsmål som ikke er norsk
 1. Loddtrekning

 

Vedtak:

Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven §2. Du kan klage på vedtaket. Klaget kan sendes til skolen. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som er endelig klageinstans. 

For å akseptere tilbudet om skoleplass, ber vi deg om å betale 50% av 1 måneders skolepenger som forskuddsbetaling (depositum). Dette beløpet vil dekke 50% av skolepenger for den første måneden for barnet ditt. 

Foreldrebetaling:

Trondheim International School er en friskole, hvor staten dekker 85% av kostnadene og foreldre/ foresatte 15%. 

 

Skolpengesatsen
 
1. –  7 . trinn: 2450 per måned  (26 950 per år/11 måneder)
8. – 10. trinn: 2816 per måned  (30 976 per år/11 måneder)

 

SFO tilbys elever fra 1. til 6. klasse og koster per i dag 2.400 kr pr. mnd. Prisen inkluderer et måltid etter skoletid hver dag.

* Barn som nylig har kommet til Norge etter lengre opphold i utlandet, må fremvise vaksinasjonskort og ta en tuberkuloseprøve. Her finner du en liste over de landene som har høyest forekomst av tuberkulose.