Trondheim International School tar imot barn fra norge og utlandet. Skolen er åpen for alle barn som oppfyller kriteriene for å gå i norske offentlige skoler.

Hovedinntak

Fristen for hovedinntaket (august start) er 1. april. Alle søknader mottatt innen fristen er vurdert. Ved oversøking til klassene, prioriterer vi etter våre inntakskriterier som er angitt nedenfor.

Alle søkere som ikke har fått plass, fordi det er fullt i klassene, vil bli satt på venteliste til supplerende inntak hvis foresatte ønsker det. Foresatte må fylle ut skjema for å stå i ventelista. 

En supplerende inntak skjer etter at hovedinntaket er gjennomført, og at det fremdeles er ledig skoleplass eller blitt ledig skoleplass. Søkere som er på venteliste på den tiden vil bli vurdert for inntak. Hvis det er flere søkere enn ledige skoleplass, vil inntakskriteriene nedenfor bli benyttet. 

Ny søknad hvert år?

Det må fylles ut en ny søknad for hvert skoleår. Søknadene tas av ventelista ved skoleslutt i juni.

Frist for søknader til skoleåret 2018/19, er 1. april 2018. 

Vennligst ta kontakt, eller send inn en søknad, hvis du/ dere er interessert i en plass til neste skoleår. Skolen har elever som er i alderen 6 – 16 år.

Vårt «Primary Year Programme», barneskolen, har elever som er fra 6-12 år gamle (1. – 6. klasse).

Vårt «Middle Year Programme», ungdomsskolen, har elever som er fra 13-16 år gamle (7. – 10. klasse).

Skolen er godkjent for til sammen 200 elever. Vi har derfor begrenset med ledige plasser, men oppfordrer alle som er interessert om å søke.

Vi foretrekker at du/ dere fyller ut søknaden på nett og sender på e-post til: kanako.mori@this.no . Hvis du ønsker søknaden tilsendt i posten, kan du sende en e-post til samme e-postadresse.

Trondheim International School er åpen for alle søkere. Søknader som mottas innen søknadsfristen blir vurdert først, hvis det er flere søkere enn plasser i den aktuelle klassen. Inntakskriteriene er gjengitt i prioritert rekkefølge. Søkere vil, uten unntak, bli prioritert etter følgende inntakskriterier:

1.    Elever fra ThIS Barnehage, som skal begynne i 1. klasse

2.    Søsken av elever på ThIS eller ThIS Barnehage

3.    Elever som har gått på en IB-skole i 1 år eller mer

4.    Elever med engelsk som morsmål

5.    Tospråklige/ flerspråklige elever

6.    Barn av ansatte

7.    Loddtrekning

Vedtak:

Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak i henhold til Forvaltningsloven §2. Du kan klage på vedtaket. Klaget kan sendes til skolen. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som er endelig klageinstans. 

For å akseptere tilbudet om skoleplass, ber vi deg om å betale 50% av 1 måneders skolepenger som forskuddsbetaling (depositum). Dette beløpet vil dekke 50% av skolepenger for den første måneden for barnet ditt. 

Foreldrebetaling:

Trondheim International School er en friskole, hvor staten dekker 85% av kostnadene og foreldre/ foresatte 15%. Skolepengesatsen ved Trondheim International School er NOK 24 695 per år (11 måneder x NOK 2245).

Fra 1. august 2015 er skolepengesatsen ved Trondheim International School NOK 24 750 per år (11 måneder x NOK 2250) for 1.-7.trinn og NOK 26 708 per år (11 måneder x NOK 2428) for 8.-10.trinn.

SFO tilbys elever fra 1. til 6. klasse og koster per i dag 2.150 kr pr. mnd. Prisen inkluderer et måltid etter skoletid hver dag.

* Barn som nylig har kommet til Norge etter lengre opphold i utlandet, må fremvise vaksinasjonskort og ta en tuberkuloseprøve. Her finner du en liste over de landene som har høyest forekomst av tuberkulose.