Chapter 9a of the Education Act

The school environment of pupils:

Chapter 9a underlines that each pupil has the right to a good physical and psycho-social environment.

An overview of paragraph 9a of the Education Act of Norway in English as published by UDIR – Norwegian Department of Education.

Information for parents concerning the school environment.  

Godt skolemiljø
Dere som elever har rett til et godt skolemiljø der dere er trygge, trives og
kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven.
Elever og ansatte må oppføre seg bra overfor hverandre på skolen. Du skal
for eksempel ikke bli mobbet, utestengt eller slått. Ingen skal si noe negativt til deg om utseende, klær, tro, seksuell legning, dialekt eller andre ting.
Lærere, rektor og andre ansatte må arbeide for at dere som elever skal ha
det bra på skolen. De som jobber på skolen, skal vite hvordan de kan oppdage problemer, og hvordan de kan løse dem. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/